• Users Online: 185
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

REVIEW

Molecular hydrogen: a therapeutic antioxidant and beyond

Huang Lei

Year : 2016| Volume: 6| Issue : 4 | Page no: 219-222

   This article has been cited by
 
1 Molecular hydrogen enhances osteogenesis in Danio rerio embryos
Marta Carnovali,Massimo Mariotti,Giuseppe Banfi
Journal of Fish Biology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Hydrogen/oxygen therapy for the treatment of an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: results of a multicenter, randomized, double-blind, parallel-group controlled trial
Ze-Guang Zheng,Wu-Zhuang Sun,Jie-Ying Hu,Zhi-Jun Jie,Jin-Fu Xu,Jie Cao,Yuan-Lin Song,Chang-Hui Wang,Jing Wang,Hui Zhao,Zhong-Liang Guo,Nan-Shan Zhong
Respiratory Research. 2021; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Molecular Hydrogen Application in Stroke: Bench to Bedside
Lei Huang, Cameron Lenahan, Warren Boling, Jiping Tang, John H. Zhang
Current Pharmaceutical Design. 2021; 27(5): 703
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Recent Advances in Molecular Hydrogen Research Reducing Exercise-Induced Oxidative Stress and Inflammation
Jonatas E. Nogueira, Luiz G.S. Branco
Current Pharmaceutical Design. 2021; 27(5): 731
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Mechanisms Underlying the Biological Effects of Molecular Hydrogen
Svetlana N. Radyuk
Current Pharmaceutical Design. 2021; 27(5): 626
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Therapeutic gases used in balneotherapy and rehabilitation medicine - scientific relevance in the last ten years (2011 – 2020) - Synthetic literature review
Constantin MUNTEANU, Gabriela DOGARU, Mariana ROTARIU, Gelu ONOSE
Balneo and PRM Research Journal. 2021; (Vol.12, no): 111
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Downstream Signalling from Molecular Hydrogen
John T. Hancock,Grace Russell
Plants. 2021; 10(2): 367
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Development of Alkaline Reduced Water Using High-Temperature-Roasted Mineral Salt and Its Antioxidative Effect in RAW 264.7 Murine Macrophage Cell Line
Thuy Thi Trinh, Ailyn Fadriquela, Kyu-Jae Lee, Johny Bajgai, Subham Sharma, Md. Habibur Rahman, Cheol-Su Kim, Sang-Hum Youn, Hyoung-Tag Jeon
Processes. 2021; 9(11): 1928
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Hydrogenases and the Role of Molecular Hydrogen in Plants
Grace Russell,Faisal Zulfiqar,John T. Hancock
Plants. 2020; 9(9): 1136
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Microglia dynamics in adolescent traumatic brain injury
Eric Eyolfson,Asher Khan,Richelle Mychasiuk,Alexander W. Lohman
Journal of Neuroinflammation. 2020; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Luteolin Protects Against CIRI, Potentially via Regulation of the SIRT3/AMPK/mTOR Signaling Pathway
Shuwen Liu,Yu Su,Bixi Sun,Rubin Hao,Siqi Pan,Xiaoshu Gao,Xinyue Dong,Ahmed Mohammed Ismail,Bing Han
Neurochemical Research. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Osmium-Promoted s-Bond Activation Reactions on Nucleosides
Marta Valencia,Alba D. Merinero,Carmen Lorenzo-Aparicio,Mar Gómez-Gallego,Miguel A. Sierra,Beatriz Eguillor,Miguel A. Esteruelas,Montserrat Oliván,Enrique Ońate
Organometallics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Photosynthesis-inspired H2 generation using a chlorophyll-loaded liposomal nanoplatform to detect and scavenge excess ROS
Wei-Lin Wan,Bo Tian,Yu-Jung Lin,Chiranjeevi Korupalli,Ming-Yen Lu,Qinghua Cui,Dehui Wan,Yen Chang,Hsing-Wen Sung
Nature Communications. 2020; 11(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Hydrogen Sensors Using 2-Dimensional Materials: A Review
Thi Kieu Ngan Pham,Joseph J. Brown
ChemistrySelect. 2020; 5(24): 7277
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 UPLC-QTOF/MS-Based Metabolomics Reveals the Protective Mechanism of Hydrogen on Mice with Ischemic Stroke
Lilin Chen,Yufan Chao,Pengchao Cheng,Na Li,Hongnan Zheng,Yajuan Yang
Neurochemical Research. 2019; 44(8): 1950
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Hydrogen ameliorates lung injury in a rat model of subacute exposure to concentrated ambient PM2.5 via Aryl hydrocarbon receptor
Shan Feng,Erhong Duan,Xiaojuan Shi,Huiran Zhang,Haitao Li,Yunxia Zhao,Lingshan Chao,Xiaoqian Zhong,Weiwei Zhang,Rongqin Li,Xixin Yan
International Immunopharmacology. 2019; : 105939
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 INHALED MOLECULAR HYDROGEN ATTENUATES INTENSE ACUTE EXERCISE-INDUCED HIPPOCAMPAL INFLAMMATION IN SEDENTARY RATS
Jonatas E. Nogueira,Junia L. de Deus,Mateus R. Amorim,Marcelo E. Batalhăo,Ricardo M. Leăo,Evelin C. Carnio,Luiz G.S. Branco
Neuroscience Letters. 2019; : 134577
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: From Pathophysiological Insights to Novel Therapeutic Opportunities
Gerwyn Morris,Basant K. Puri,Adam J. Walker,Michael Maes,Andre F. Carvalho,Ken Walder,Catherine Mazza,Michael Berk
Pharmacological Research. 2019; : 104450
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Molecular hydrogen attenuates methamphetamine-induced behavioral sensitization and activation of ERK-?FosB signaling in the mouse nucleus accumbens
Di Wen,Rongji Hui,Yi Liu,Yixiao Luo,Jian Wang,Xi Shen,Bing Xie,Feng Yu,Bin Cong,Chunling Ma
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2019; : 109781
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Circulating messenger for neuroprotection induced by molecular hydrogen
Mami Noda,Yuya Uemura,Yusuke Yoshii,Taichi Horita,Shota Takemi,Ichiro Sakata,Takafumi Sakai
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Hydrogen gas therapy induced shrinkage of metastatic gallbladder cancer: A case report
Ji-Bing Chen,Zhong-Bao Pan,Duan-Ming Du,Wei Qian,Yang-Yang Ma,Feng Mu,Ke-Cheng Xu
World Journal of Clinical Cases. 2019; 7(15): 2065
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 MOLECULAR HYDROGEN: BIOLOGICAL EFFECTS, POSSIBILITIES OF APPLICATION IN HEALTH CARE. REVIEW
Yu. A. Rakhmanin,Natalija A. Egorova,R. I. Mikhailova,I. N. Ryzhova,D. B. Kamenetskaya,M. G. Kochetkova
Hygiene and sanitation. 2019; 98(4): 359
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Cyanobacteria as Nanogold Factories II: Chemical Reactivity and anti-Myocardial Infraction Properties of Customized Gold Nanoparticles Biosynthesized by Cyanothece sp.
Nancy S. Younis,Esam M. Bakir,Maged E. Mohamed,Nermin A. El Semary
Marine Drugs. 2019; 17(7): 402
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 The Potential of Magnesium Based Materials in Mandibular Reconstruction
Somasundaram Prasadh,Vaishnavi Ratheesh,Vyasaraj Manakari,Gururaj Parande,Manoj Gupta,Raymond Wong
Metals. 2019; 9(3): 302
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 A New Approach for the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disorders. Molecular Hydrogen Significantly Reduces the Effects of Oxidative Stress
Tyler W. LeBaron,Branislav Kura,Barbora Kalocayova,Narcis Tribulova,Jan Slezak
Molecules. 2019; 24(11): 2076
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 L-Arabinose Elicits Gut-Derived Hydrogen Production and Ameliorates Metabolic Syndrome in C57BL/6J Mice on High-Fat-Diet
Lin Zhao,Yan Wang,Guanfei Zhang,Tiantian Zhang,Jing Lou,Jiankang Liu
Nutrients. 2019; 11(12): 3054
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 Hydrogen-Rich Water Ameliorates Autistic-Like Behavioral Abnormalities in Valproic Acid-Treated Adolescent Mice Offspring
Qingjun Guo,Xi Yin,Meng Qiao,Yujiao Jia,Dandan Chen,Juan Shao,Tyler W. Lebaron,Yuan Gao,Haishui Shi,Bin Jia
Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2018; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Hydrogen-rich saline protects rat from oxygen glucose deprivation and reperusion-induced apoptosis through VDAC1 via Bcl-2
Xiao-Ye Mo,Xiang-Min Li,Chang-Shou She,Xiao-Qin Lu,Cheng-Gen Xiao,Shi-Hai Wang,Guo-Qing Huang
Brain Research. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 The healing effect of hydrogen-rich water on acute radiation-induced skin injury in rats
Ping Zhou,Bing Lin,Peng Wang,Tao Pan,Shun Wang,Weisi Chen,Shaowen Cheng,Sha Liu
Journal of Radiation Research. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 An In Situ Depot for Continuous Evolution of Gaseous H2 Mediated by a Magnesium Passivation/Activation Cycle for Treating Osteoarthritis
Wei-Lin Wan,Yu-Jung Lin,Po-Chien Shih,Yu-Ru Bow,Qinghua Cui,Yen Chang,Wei-Tso Chia,Hsing-Wen Sung
Angewandte Chemie. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 An In Situ Depot for Continuous Evolution of Gaseous H2 Mediated by a Magnesium Passivation/Activation Cycle for Treating Osteoarthritis
Wei-Lin Wan,Yu-Jung Lin,Po-Chien Shih,Yu-Ru Bow,Qinghua Cui,Yen Chang,Wei-Tso Chia,Hsing-Wen Sung
Angewandte Chemie International Edition. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 Melatonin Alleviates Intracerebral Hemorrhage-Induced Secondary Brain Injury in Rats via Suppressing Apoptosis, Inflammation, Oxidative Stress, DNA Damage, and Mitochondria Injury
Zhong Wang,Feng Zhou,Yang Dou,Xiaodi Tian,Chenglin Liu,Haiying Li,Haitao Shen,Gang Chen
Translational Stroke Research. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Hydrogen-rich medium protects mouse embryonic fibroblasts from oxidative stress by activating LKB1-AMPK-FoxO1 signal pathway
Jihyun Lee,Goowon Yang,Young-Joo Kim,Quynh Hoa Tran,Wonchae Choe,Insug Kang,Sung Soo Kim,Joohun Ha
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 The Comparative Efficiency of Intraperitoneal and Intravitreous Injection of Hydrogen Rich Saline against N-Methyl-N-Nitrosourea Induced Retinal Degeneration: A Topographic Study
Ye Tao,Tao Chen,Wei Fang,Zhongjun Yan,Qinghua Yang,Yifei Huang,Linjun Yu,Lingling Fan
Frontiers in Pharmacology. 2017; 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article